İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri(docx)

  Son Güncelleme: 21.10.2016

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri. Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup "Hayati Tehlike Oluşturan" hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN hususlardır.
 • Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak Önlemler

  Son Güncelleme: 12.09.2010

 • Akaryakıt Tank Emniyet Mesafeleri

  Son Güncelleme: 12.09.2010

 • 20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri Standardına (MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ - TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.
 • LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler

  Son Güncelleme: 12.09.2010

 • LPG Tank Emniyet Mesafeleri

  Son Güncelleme: 12.09.2010

 • 09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği - Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri
e-Mail Facebook Twitter Linkedin
Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica
CopyRight © 1999-2020 Ali AYBİRDİ
SSL

www.bilgit.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ali Aybirdi