bilgit.com
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gazete Manşetleri Ulusal Gazeteler Haber Siteleri Yerel Gazete Haber Televizyonlar
Yasalar Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Risk D.Listeleri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
 • Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Belge Bazında Genel Olarak Alınması Gerekli Önlemler(docx)
 • (Son Güncelleme: 21.10.2016)

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde genel olarak belge bazında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
 • Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Genel Olarak Sahada Alınması Gerekli Önlemler(docx)
 • (Son Güncelleme: 21.10.2016)

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde (belge dışında) genel olarak sahada alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri(docx)
 • (Son Güncelleme: 21.10.2016)

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
 • Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup "Hayati Tehlike Oluşturan" hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN hususlardır.
 • Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak Önlemler
 • (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • Akaryakıt Tank Emniyet Mesafeleri
 • (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • 20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri Standardına MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ - TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.
 • LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler
 • (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • LPG Tank Emniyet Mesafeleri
 • (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • 09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği - Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri.
 • e-Mail Facebook Twitter Linkedin
  Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica
  CopyRight © 1999-2017 Ali AYBİRDİ
  SSL

  www.bilgit.com

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  Ali Aybirdi