bilgit.com
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gazete Manşetleri Ulusal Gazeteler Haber Siteleri Yerel Gazete Haber Televizyonlar
Yasalar Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Risk D.Listeleri
KONTROL BELGELERİ VE FORMLAR
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Ekleri

  (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512, Son Değişiklik RG Tarihi/Sayısı: 30.06.2016/29758)

 • Ek-1 : İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi
 • Ek-2 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
 • Ek-3 : OSGB ile Kamu Kurum Kuruluşları Arasındaki Hizmet Sözleşmesi
 • Ek-4 : 10'dan Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İSG Hizmetlerinin Üstlenilmesine İlişkin Taahhütname
 • Ek-5a: İşyeri Hekimi Görevlendirme Belgesi
 • Ek-5b: İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Belgesi
 • Ek-5c: Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Belgesi
 • Ek-6 : İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi
 • Ek-7 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İçin İhtar Tablosu
 • Ek-8 : Tabela
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri

  (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512, Son Değişiklik: RG Tarihi/Sayısı: 15.02.2016/29625)

 • Ek-1: İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
 • Ek-2: Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Ek-3: Tabela (Özel.... İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu)
 • Ek-4: Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 • Ek-5: Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 • Ek-6: Eğitim Katılım Belgesi
 • Ek-7: Eğitici Belgesi
 • Ek-8: İş Güvenliği Uzmanları, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 • Ek-9: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri

  (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713, Son Değişiklik RG Tarihi/Sayısı: 07.03.2016/29646)

 • Ek-1:  İşyeri Hekimliği Belgesi
 • Ek-2:  Işe Giriş / Periyodik Muayene Formu
 • Ek-3:  Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Ek-4:  Diğer Sağlık Personeli Belgesi
 • Ek-5:  Tabela
 • Ek-6:  Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 • Ek-7:  xx İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 • Ek-8:  xx Eğitim Kurumu Eğitim Katılım Belgesi
 • Ek-9:  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
 • Ek-10: Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi
 • Ek-11: İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 • Ek-12: İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu
 • İş Kazası / Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (SGK-032)
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 14 üncü maddesi uyarınca;

  * İşverenler iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.

  * İşverenler, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.

  * Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

e-Mail Facebook Twitter Linkedin
Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica
CopyRight © 1999-2017 Ali AYBİRDİ
SSL

www.bilgit.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ali Aybirdi