İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Tüzük Adı
MBS Linki
KAYSİS Linki
Dayandığı Kanun
Resmi Gazete Tr/Sayı
1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
1739
RG: 01.05.1997/22976
Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük
151
RG: 25.08.1942/5193
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
506
RG: 22.06.1972/14223
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
6551
RG: 29.09.1987/19589

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi, KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir.

  Siteiçi Arama  

e-Mail Twitter Linkedin
CopyRight © Ali AYBİRDİ 1999-2023 Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica

bilgit.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ali Aybirdi