İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı aynı adlı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır
01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır
13.08.2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır
30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı Kanun ile değişik hali.
17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun ile değişik hali.
Mevzuat Bilgi Sistemindeki güncel ve önceki metinleri
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TÜZÜKLER
28.04.2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkarıtıldı.
12.06.2005 tarihli ve 25843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkarıtıldı.
19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5432) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İş Teftişi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5433) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
28.04.2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkarıtıldı.
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı.
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 17.07.2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı.
28.10.2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı.
07.08.2012 tarihli ve 28377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı.
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı.
YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİKLER
08.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
24.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
06.04.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
25.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
20.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
03.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
14.06.2017 tarihli ve 2017/10459 sayılı Kararname (Resmi Gazete 29.06.2017/30109) ile yapılan değişikliklerden önceki hali.
16.03.2015 tarihli ve 2015/7401 sayılı Kararname (Resmi Gazete 09.07.2015/29411) ile yapılan değişikliklerden önceki hali.
15.06.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
04.02.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
31.10.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
12.05.2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali
16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
24.05.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
28.05.2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
29.07.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
18.02.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
15.08.2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
30.04.2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
11.10.2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
24.01.2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
30.06.2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
18.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
T.C. Danıştay Onuncu Dairesi'nin 24.05.2004 tarih ve 2004/1942 Esas Nolu kararı ile yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur.
10.02.2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
17.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
18.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.
20.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
04.12.2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
15.08.2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır..
30.03.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
24.05.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
06.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
20.10.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali
12.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
01.05.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
02.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
30.04.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
05.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tozla Mücadele Yönetmeliği" adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
07.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 225/1-d ile yürürlükten kaldırılmıştır.
15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
30.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 12 ile yürürlükten kaldırılmıştır.
10.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
19.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
06.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11.12.2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11.05.2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali
22.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali
02.02.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
05.10.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
31.12.2018 tarihli 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali
02.03.2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
19.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜKTEN KALKAN TEBLİĞLER
11.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Not: Bilgisayara indirilen dosyalar uygun şekilde görüntülenmiyor, tuhaf karakterler içeriyorsa, indirdiğiniz dosya adına bakınız, dosya uzantıları zip ise dosya adını değiştirerek uzantısını docx veya pdf yapınız. İmleci İndir yazısı üzerine getirdiğinizde, sol alt kısımda görünen dosya adının son kısmından olması gereken uzantıyı (doc, pdf) görebilirsiniz.

  Siteiçi Arama  

e-Mail Twitter Linkedin
CopyRight © Ali AYBİRDİ 1999-2023 Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica

bilgit.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ali Aybirdi