bilgit.com
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gazete Manşetleri Ulusal Gazeteler Haber Siteleri Yerel Gazete Haber Televizyonlar
Yasalar Kararnameler Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler

YASALAR

Kanun No.

Yasa Adı

MBS Linki

Kabul Tarihi/Numarası

Resmi Gazete Tarihi/Sayısı

Alternatif Link

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
10.12.1948/207 A(III)
--/--
2709
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
18.10.1982 / 2709
09.11.1982/17863 M.
5953
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
13.06.1952 / 5953
20.06.1952 / 8140
4982
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
09.10.2003 / 4982
24.10.2003 / 25269
6754
Bilirkişilik Kanunu
03.11.2016 / 6754
24.11.2016 / 29898
3146
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
09.01.1985 / 3146
18.01.1985 / 18639
2872
Çevre Kanunu
09.08.1973 / 2872
11.08.1983 / 18132
5395
Çocuk Koruma Kanunu
03.07.2005 / 5395
15.07.2005 / 25876
854
Deniz İş Kanunu
20.04.1967 / 854
29.04.1967 / 12586
5253
Dernekler Kanunu
04.11.2004 / 5253
23.11.2004 / 25649
657
Devlet Memurları Kanunu
14.07.1965 / 657
23.07.1965 /12056
3071
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
01.11.1984 / 3071
10.11.1984 / 18571
5070
Elektronik İmza Kanunu
15.01.2004 / 5070
23.01.2004 / 25355
151
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
10.09.1337 / 151
--/--
5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
07.06.2005 / 5362
21.06.2005 / 25852
1479
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
02.09.1971 / 1479
14.09.1971 / 13956
697
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
26.12.1925 / 697
02.01.1926 / 260
6245
Harcırah Kanunu
10.02.1954 / 6245
18.02.1954 / 8638
2577
İdari Yargılama Usulü Kanunu
06.01.1982 / 2577
20.01.1982 / 17580
1475
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)
25.08.1971 / 1475
01.09.1971 / 13943
4857
İş Kanunu
22.05.2003 / 4857
10.06.2003 / 25134
7036
İş Mahkemeleri Kanunu
12.10.2017 / 7036
25.10.2017 / 30221
6331
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
20.06.2012 / 6331
30.06.2012 / 28726
4447
İşsizlik Sigortası Kanunu
25.08.1999 / 4447
08.09.1999 / 23810
5326
Kabahatler Kanunu
30.03.2005 / 5326
31.03.2005 / 25772 M.
5176
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25.05.2004 / 5176
08.06.2004 / 25486
4688
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
(Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu)
25.06.2001 / 4688
12.07.2001 / 24460
6269
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
15.02.1954 / 6269
20.02.1954 / 8639
3213
Maden Kanunu
04.06.1985 / 3213
15.06.1985 / 18785
3628
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
19.04.1990 / 3628
04.05.1990/ 20508
4483
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
02.12.1999 / 4483
04.12.1999 / 23896
3308
Mesleki Eğitim Kanunu
(Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
05.06.1986 / 3308
19.06.1986 / 19139
5544
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
21.09.2006 / 5544
07.10.2006 / 26312
3458
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
17.06.1938 / 3458
28.06.1938 / 3945
6301
Öğle Dinlenmesi Kanunu
02.03.1954 / 6301
08.03.1954 / 8652
5188
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
10.06.2004 / 5188
26.06.2004 / 25504
5580
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
08.02.2007 / 5580
14.02.2007 / 26434
5153
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
19.04.1937 / 3153
28.04.1937 / 3591
6356
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
18.10.2012 / 6356
07.11.2012 / 28460
5510
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
31.05.2006 / 5510
16.06.2006 / 26200
5502
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)
16.05.2006 / 5502
20.05.2006 / 26173
506
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)
17.07.1964 / 506
29.07.1964 / 11766
5363
Tarım Sigortaları Kanunu
14.06.2005 / 5363
21.06.2005 / 25852
7201
Tebligat Kanunu
11.02.1959 / 7201
19.02.1959 /10139
6502
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
07.11.2013 / 6502
28.11.2013 / 28835
6098
Türk Borçlar Kanunu
11.01.2011 / 6098
04.02.1011 / 27836
6101
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
11.01.2011 / 6101
04.02.2011 / 27836
4904
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Türkiye İş Kurumu Kanunu)
25.06.2003 / 4904
05.07.2003 / 25159
2429
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
07.03.1981 / 2429
19.03.1981 / 17284
6735
Uluslararası İşgücü Kanunu
28.07.2016 / 6735
13.08.2016 / 29800
1593
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
24.04.1930 / 1593
06.05.1930 / 1489
4703
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
29.06.2001 / 4703
11.07.2001 / 24459
4708
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
29.06.2001 / 4708
13.07.2001 / 24461
Güncel linkler, Mevzuat Bilgi Sistemi linkleridir. Bu linklerde sorun varsa Alternatif linklerden yararlanılabilir, ancak alternatif linklerdeki mevzuatın değişmiş olabileceği de değerlendirilmelidir.

Yürürlükten kaldırılan yasalar, ana sayfadaki "Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat" Bölümündedir.
e-Mail Facebook Twitter Linkedin
Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica
CopyRight © 1999-2018 Ali AYBİRDİ
SSL

www.bilgit.com